The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest

[PDF ePUB Mobi] Ladda Ner...


By Guest on 21st May 2018 05:49:37 PM | Syntax: TEXT | Views: 1New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. Ladda Ner och Läs På Nätet Kallocain Gratis Bok (PDF, ePub, MOBI) - Karin Boye
  2. Kallocain sammanfattning : Kallocain är en mörk framtidsskildring av ett dystopiskt samhälle präglat av hjärntvätt, propaganda och övervakning – där individens rätt till frihet och självständighet ställs mot kollektivets och Statens organisations- och kontrollbehov. Statens kontrollsystem fullbordas den dag kemisten Leo Kall uppfinner en drog, Kallocain, ett sanningsserum med vilket man kan övervaka och kontrollera människors tankar och känslor. Kallocain är Karin Boyes mest kända roman och är översatt till fler än tio olika språk.
  3.    • Recent Pastes