The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest

[PDF ePUB Mobi] Downloaden Een...


By Guest on 8th August 2018 06:53:27 PM | Syntax: TEXT | Views: 1New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. Downloaden of Online Lezen Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog Gratis Boek (PDF, ePub, MOBI) - Koen Koch
  2. Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog samenvatting : De Eerste Wereldoorlog wordt terecht omschreven als de Urkatastrophe van de twintigste eeuw. De oorlog toonde hoezeer de Europese staten zich hadden ontwikkeld tot suïcidale oorlogsmachines. Vier jaar lang lieten zij elkaar in het niemandsland tussen de loopgraven letterlijk doodbloeden. Miljoenen soldaten sneuvelden. Niet alleen het militaire verloop komt aan de orde, maar Koen Koch gaat ook in op de politieke, sociale en culturele aspecten van de Grote Oorlog. Het resultaat is een fascinerend boek over een van de bloedigste periodes uit de geschiedenis van de mensheid: van de moordaanslag op de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand op 28 juni 1914 tot de Wapenstilstand op 11 november 1918.
  3.    • Recent Pastes