Bezpieczne miejsce pracy to podstawa. Tego tak naprawdę oczekuje każdy pracownik. To musi zapewnić każdy pracodawca, który chce być pewny tego, że jego podwładni będą bez oporów pojawiać się każdego dnia. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorstwa dążą do tego, aby wprowadzić u siebie normy ISO 45001.

Ogólnie o ISO 45001

„ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania” to międzynarodowy dokument, który nie nie tylko przedsiębiorcy chcą poznać. Dążą oni do tego, aby na terenie zakładu pracy poprowadzić wdrożenie ISO 45001, dzięki czemu kwestia bezpieczeństwa będzie mogła przenieść się na zdecydowanie wyższy poziom. Za ISO 45001 odpowiedzialna jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Mówiąc w skrócie – są to wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Tak, to BHP, ale w ujęciu międzynarodowym, które przestrzega jeszcze bardziej restrykcyjne procedury.

Wprowadzenie ISO 45001

Omawiając uzyskanie takiego certyfikatu, bierze się pod uwagę takie czynniki jak:

 • kontekst w jakim dane przedsiębiorstwo działa,
 • oczekiwań pracowników, jak również pozostałych stron, które będą zainteresowane wprowadzeniem certyfikatu.

Warto tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę da certyfikat ISO 45001. To właśnie dzięki temu będzie można nie tylko zminimalizować zagrożenia, z jakimi do tej pory miało się do czynienia. To także:

 • mniejsza liczba wypadków,
 • zdrowe i bezpieczne stanowiska pracy, niezależnie od hierarchii,
 • eliminacja zagrożeń oraz zmniejszania ryzyk związanych z BHP,
 • wyższy poziom wiarygodności i konkurencyjności na rynku,
 • budowa zaufania wobec obecnych i potencjalnych klientów,
 • właściwa kultura organizacyjna, jeżeli chodzi o zastosowanie przepisów BHP.

ISO 45001 a OHSAS/ISO 18001

Takie jednostki certyfikujące, jak chociażby DJB doradztwo, która organizuje m.in. audyt ISO 45001, jest w stanie wskazać różnice pomiędzy tą normą, powiązaną z 2018 rokiem a OHSAS/ISO 18001. Na pierwszy rzut oka podobne, ale można wymienić między nimi kilka istotnych różnic. Mianowicie mowa jest tutaj o:

 • poszerzeniu wymagań związanych z komunikacją – w szczególności, jeżeli chodzi o pracowników na różnym poziomie,
 • zwiększenie nacisku na większe zaangażowanie kierownictwa, jeżeli chodzi o dbałość BHP,
 • planowanie ryzyk i szans w odniesieniu do pracowników oraz innych stron zainteresowanych,
 • przyjęcie struktury normy, a także układu wymagań.
Author

Comments are closed.