Odpowiedź na pytanie, kto może skorzystać z odzyskiwania odszkodowania, może być dla niektórych osób kluczowa. Warto wiedzieć, kto i na jakich warunkach może z tego skorzystać. Kiedy jest to możliwe. Od czego może zależeć wysokość odszkodowania jakie otrzymamy. Warto znać odpowiedzi na te wszystkie pytania, aby w momencie kiedy będzie konieczne (lub możliwe) skorzystanie z odzyskiwania odszkodowania, zrobić to sprawnie.

Jeden podstawowy i niezbędny warunek

Aby starać się o odszkodowanie trzeba spełnić tylko jeden warunek. Ten warunek jest konieczny i niezbędny. Wydawać by się mogło, że wszyscy go znają. Wszyscy o nim wiedzą, ale często tak nie jest. Aby odzyskiwanie odszkodowania było możliwe trzeba mieć ku temu wystarczające podstawy. Czyli osoba poszkodowana musi dysponować przesłankami, które umożliwiają takie działanie.

Szkoda zatem musiała mieć miejsce, czyli musiała być realnie wyrządzona. Musiała dotknąć bezpośrednio poszkodowanego. Jest jeszcze jeden warunek. Należy pamiętać, że odszkodowanie można uzyskać tylko z polisy sprawcy. Nie można go uzyskać z polisy poszkodowanego. Jeżeli zatem mamy podstawy prawne, które umożliwiają dochodzenie odszkodowania, można do tego przystąpić i uruchomić całą machinę prawną.

Jak rozpocząć odzyskiwania odszkodowania?

Są przynajmniej dwa sposoby, na to by rozpocząć i uzyskać odszkodowanie. Pierwszym, jest samodzielnie zajęcie się całą sprawą. Jest to bardzo uciążliwe i wymagające rozwiązanie. Ale jest ono jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia. Nieco bardziej wygodnym sposobem jest powierzenie dochodzenia odszkodowania wyspecjalizowanej firmie. Jest wiele sprawdzonych firm, które w swoim zakresie działania mają dochodzenie odszkodowań.  Czasem warto powierzyć takie działanie firmie, która znajduje się w innym zakątku kraju. Nie musimy szukać firmy lokalnej. Cała komunikacja może odbywać się listownie, mailowo i telefonicznie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby była to firma lokalna.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania zależy od tego, jaką polisą dysponuje sprawca. Zatem przed przystąpieniem do odzyskiwania odszkodowania, warto dokładnie zbadać, jaki rodzaj polisy wchodzi w grę. Z jakiej polisy przyjdzie dochodzić odszkodowania. Dlatego warto te działania powierzyć sprawdzonej firmie, która wie jak profesjonalnie podejść do wszystkiego. Jej działania pozwolą na szybkie i sprawne uzyskanie zadowalającego wyniku. Zatem warto rozważyć wszelkie za i przeciw i zdecydować się na lepszą dla nas opcję.

Author

Comments are closed.